Yarışma Ön Kayıt

Kayıtların dolmasına
gun
0
-56
-2
saat
-2
-2
dakika
-1
-3
saniye
-2
-2
süre kalmıştır.

Formu kullanmadan önce aşağıdaki kuralları ve yönlendirmeleri mutlaka okuyunuz!

SİSTEMİN KULLANIMI
1-Tek seferde yalnızca bir kuş kayıt edilebilir. Kulüp yarışmasında 4’lü takım yarışması yapılmadığından ötürü aynı kategoride yarışsalar dahi kuşlar sırayla, tek tek eklenmelidir.
2-Öncelikle ilk listeden isim seçilir ve akabinde sisteme kayıt edilecek kuşun bilezik numarası ilgili kutucuklara yazılır. Federasyon ve Yıl kısmı otomatik olarak belirecektir ve kulüp tarafından aksi belirtilmediği takdirde değiştirmenize gerek yoktur. 
3-Kuşun bilezik numarası ilgili kutucuklara girildikten sonra aşağısında kalan menüden uygun kategori seçilir.
4-Tüm bilgilerden emin olunduktan sonra “Kuş Ekle” butonuna basılır.
5-Üstte “Kuş başarıyla kaydedilmiştir.” ibaresi çıkınca başka kuş eklenecekse aynı formu kullanarak yukarıda anlatılan basamaklar izlenir.
6-Herhangi bir hata yapıldığı takdirde kulüp başkanına veya yönetimine haber verilmeli ve durumun düzeltilmesi istenmelidir.
7-Ön kayıtlar yalnızca duyurulan son kayıt tarihine ve saatine kadar yapılır ve akabinde tüm kayıtlar teyit edilmek şartı ile kapatılır. Bu tarihten sonra kayıtları yalnızca sistem yöneticisi ve kulüp yönetimi değiştirebilir.
8-Kasten yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili kulüp yönetimi tarafından disiplin işlemleri ve yaptırımlar uygulanır.
9-Tüm kayıtlar tamamlandıktan sonra kuşların teyiti için her üye ile tekrar iletişim kurularak tüm kesin kayıtlar kapatılır ve listeler belli olur.
10-Bu tarihten sonra kuş ekleme, değiştirme vs gibi işlemler ancak mücbir durumlarda kulüp yönetiminin onayı ile yapılabilir.
YARIŞMAYA KATILMA KURALLARI

1-Yarışmaya yalnızca İstanbul Border Kulüp üyeleri katılabilir ve yalnızca Border Irkı kanaryalarını yarıştırırlar.

2- Yarışmalarda kimin yarışabileceğine yine Kulüp yönetimi karar verir. Örneğin, daha önce usulsüzlük yapmış olma, kulüp aidatını ödememiş olma vs. gibi nedenler yarışmaya engel teşkil eder.

3-Yarışma yeri ve zamanı Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile birlikte İstanbul Border Kulüp yönetimi tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.

4-Yarışma’da görev alacak kişiler ve Hakemler yine İstanbul Border Kulüp yönetimi tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.

5-Yarışmalara katılacak kuşların bilezikleri T.K.K.K.F. ve C.O.M. tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde olmak zorundadır. Bunun haricinde takılacak herhangi bir bilezik veya işaret diskalifiye olma nedenidir.

6- Kulüp yönetimi tarafından aksi belirtilmediği takdirde yarışmaya sadece o sene elde edilen yavrular katılabilir. Örneğin, 2017 bilezikli bir kuş yalnızca 2017-2018 yarışma sezonunda yarışmalara katılabilir.

7-Yarışmalarda yalnızca kişiler kendilerine ait kuşları yarıştırabilirler. Yarışmada yarışmacıların üye oldukları T.K.K.K.F.’ye bağlı dernek tarafından temin edilmiş olan bilezik bilgileri esas alınır.

8-Yarışmaların başlangıç, bitiş tarihleri ve saatleri T.K.K.K.F. ve Kulüp Yönetimi ortak kararı ile belirlenir ve yarışma öncesinde üyelere duyurulur. Kuşlar belirlenen tarih ve saate kadar yarışma masasına teslim edilir ve ancak  belirlenen tarih ve saatten sonra teslim alınabilir.

 9-Kuşlar C.O.M. ve Border Convention (İngiltere) tarafından belirlenen standartlardaki kafeslerde yarışırlar. Border kanaryaları için Dewar’s Kafesi adı verilen üstü bombeli tipte bir kafeste yarışırlar. Kafeslerin temini ile ilgili yarışma öncesinde kulüp yönetimi üyelerine bilgi verir.

via GIPHY

Standart bir border kanarya kafesi. (Üretici: Phil Warne-İngiltere)

KUŞLARIN KABULÜ VE KAYITLAR
 1. Müsabaka kayıt işlemi, yarışmadan bir gün önce sabah saat 09:00 da başlayıp saat 17:00′ de sona erer.
 2. Yarışmalara katılacak kuşun kaydı önce erken kayıt sistemine girilir ve kulüp yönetimince belirlenen son kayıt tarihine kadar kuş ön kaydı yapılabilir. Kesin kayıtlar kuşların teyit edilmesi ile bitirilerek son yarışma listesi elde edilir ve üyelere duyurulur. Bu tarihten sonra herhangi bir kuş değişikliği ve/veya iptaline kulüp yönetimi karar verir.
 3. Kuşların kategorilerine göre kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kuş kabul masasındaki görevliler tarafından teslim alınır.
 4.  Kuş kabul masasına teslim edilen her bir kuş için yetiştiricisine / yarıştırıcısına bir makbuz verilir. Kuşların iadesi bu makbuz karşılığında yapılır.
 5. Her bir yarışma kuşu için kulüp tarafından belirlenen ve duyurulan kayıt parası ödenecektir.
 6. Kuşlar kategorilerine göre kayda alınır kayıt esnasın da kaydı yapan kişi kategori ve cinsiyetinden sorumlu değildir. Kayıt yaptıran kişi her yönden kuşunun sorumluluğunu alarak kayda vermiş sayılır.
 7. Kuşlarda üretildiği yılı gösteren bileziklerinin ayaklarında takılı olması şarttır. Bilezik numarası kayıt formuna yanlış yazılan kuşlar derece yapmış olsa dahi diskalifiye edilir.
 8. Kuşlar standart yarışma kafesi içinde, yemi ve suyu verilmiş şekilde kabul edilir.
 9. Kuşların yarışma kafeslerinde 2 tünek bulunur ve tünekler standart border tüneği olmalıdır.
 10. Aksi belirtilmediği takdirde karışık veya sade yem kullanmak serbesttir.
 11. Yarışma kafeslerinin üzerinde “işaret” olarak kabul edilebilecek iz, işaret, renk – ebat farkı vb. olmamalıdır. Bu tür kafeslerin kabulü yapılmaz.
 12. Yarışma kafeslerine takılacak suluklar İstanbul Border Kulüp tarafından belirlenen standartlarda olmalıdır.
 13. Suluklara sadece su konulmalı ve şeffaf olmalıdır.
 14. Yarışma kuşları içinde satılık olanlar varsa teslim sırasında kuş kabul masasındaki görevlilere bildirilecektir.
 15. Sağlıklı görünmeyen kuşlar yarışmaya kabul edilmezler. Müsabaka esnasında sağlık durumu kötü görülen kuşlar komite tarafından sahiplerine teslim edilir.
DEĞERLENDİRME
 1. Kuşlar görevliler tarafından Web Sitemizde yayınlanan kategorilere göre standlara yerleştirilir ve değerlendirme bu kategoriler dikkate alınarak yapılır.
 2. Değerlendirme başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenmiş 3 kişiden oluşan bir komisyon kategorileri son kez kontrol edecek, tereddüt duyduğu durumlarda yarışma hakemlerinden de destek alarak gerekli düzeltmeleri yapar.  Komisyon onayından sonra yarışma başlayarak değerlendirmeye geçilir. (Yapılan düzeltmeler kuş sahiplerine bildirilir ve kayıt listesinde de gerekli düzeltme yapılır.) Buna rağmen gözden kaçan yanlışlıklardan yarışmayı düzenleyen kulüp sorumlu tutulamaz.
 3. Eğer hakem kategorizasyon konusunda şüpheli bir kuş tespit ederse kuşun akıbetine komisyon karar verir. Arada kalan ve kategorizasyonun zor olabileceği kuşlar (örneğin %50 gibi gözüken ahraç kuşlar) komisyon kararıyla başka bir kategoriye dahil edilebilirler.
 4. Değerlendirme hakemlerce, yarıştırıcıların izleyebileceği ayrı bir stand üzerinde yapılır.
 5. Her kategoride 7 kuş dereceye seçilir.
 6. Her Kategoride İlk 7 dereceye girmiş kuşlar içinden, En iyi 7 kuş seçimi yapılır (Best 7).
ÖDÜLLENDİRME
1.   En iyi 7 (best 7) kategorisine giren kuşlara ve kategori birincilerine Kulüp yönetimi tarafından belirlenen ödüller (Kupa, madalya, sertifika vs.) takdim edilir.
GENEL KURALLAR
 1. Yarışma alanına ünvanı ne olursa olsun hakemler ve görevliler dışında hiç kimse alnmaz.
 2. Tüm görevlilerin boynunda görev kartları bulunmak zorundadır.
 3. Yarışma alanı şerit bariyerle çevrilecek, bariyerden içeri görevli olmayan hiç kimse giremezler.
 4. Yarıştırıcısı tarafından yanlış kategoriye verilen kuşlar elenir.
 5. Yarışma alanında her hangi bir şekilde zarar gören kuşlarla ilgili olarak Yarışmayı düzenleyen klüp hiçbir sorumluluk kabul etmez. Zarar Gören herhangi bir kuş olursa zarara sebebiyet veren kişi ve kişilerden gerekli inceleme yapıldıktan sonra tazmin edilebilir.
 6. Yarışma salonunda yarışma kuşları ve satış kuşlarının dışında kuş bulundurulmak yasaktır. Örneğin: Taşıma kafeslerinin içinde tutmak veya oradan satış yapmak gibi.
 7. Tüm yarışmacılar yarışma ve satış kuşu getirenler Web Sitemizde yayınlanan bu yarışma kurallarını okumuş kabul etmiş sayılırlar.
YARIŞMA KUŞLARININ İADESİ
 1. Yarışma sonrası kuşların iadesi, kuş kabulde verilen makbuzlar karşılığında yapılır.
 2. Kuşların iadesi görevliler tarafından yapılacak, görevli olmayan hiç kimse yarışma alanına alınmayacaktır.
 3. Kuşların iadesinde kargaşayı önlemek için, öncelik şehir dışından gelen yarışmacı arkadaşlara verilecektir. Bu sıralamada şehirlere göre harf sırasına göre iade şeklinde olacaktır. Şehir dışı yarışma kuşlarının iadesi bittikten sonra İstanbul’dan yarışmaya katılan yarışmacıların kuşları iade edilecektir.
KUŞ SATIŞI
 1. Kulüp yarışmamızda satış kuralları T.K.K.K.F’nin belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülür.
 2. Satış kuşları, satış kuşları için hazırlanmış ayrı bir standda sergilenir.
 3. Satış kuşları yarışma kafesi içinde sergilenmeli ve satışa bu kafeslerle sunulmalıdır.
 4. Sağlıklı görünmeyen kuşlar yarışma salonuna ve standına alınmaz.
 5. Kuş satışı Kulüp görevlilerin nezaretinde yapılacak olup satış bedeli üzerinden ayrıca bir ücret alınmaz.
 6. Birden çok talibi olan kuşlar için Kulüp görevlilerince mezat yapılabilir.
 7. Kulübe hibe edilen kuşlar da yine satış standında açık arttırma ile satılacak bedeli Kulüp adına gelir olarak kaydedilirler.
 8. Satış standında bulunan ve satışı gerçekleştirilen kuşlar bedeli ödenmiş olmak kaydıyla alıcısı dilerse hemen teslim alır,  almadığı takdirde satılmış kuşun üstüne “satılmıştır” ibaresi asılarak yarışma sonunda sahibine teslim edilmek üzere stantta bekletilebilir.
 9. Diğer hiçbir kuş yarışma bitimine kadar satış standından alınamazlar.
 10. Satış Kuşlarının tesliminde de (Yarışma Kuşları İadesi Başlık 3. madde) geçerlidir.
 11. Ayrıca Yarışma kuşların dan satış gerçekleşmesi durumunda satış kuşlarına uygulanan kurallar geçerlidir.
 12. Yarışmaya iştirak eden tüm katılımcılar bu yukarıdaki tüm maddeleri okumuş ve yarışma kurallarını kabul etmiş sayılır. Yarışma kurallarını ihlal eden katılımcılar hakkında Disiplin Kurulu’nca gerekli değerlendirme yapılır.
KATEGORİ KURALLARI
1-Düz sarı kategorilerindeki kuşlar tamamiyle sarı renkli olmalıdırlar. Kuşıın genel görünümünü etkileyecek kadar bariz olan herhangi bir koyu (melanin) leke kuşu ahraç kategorisine sokar. Eğer leke ortalama 1 cm çapından küçükse kuş düz sarı kategorisinde yarışır. Eğer leke birden fazla ise nokta kadar dahi olsalar kuş ahraç kategorisinde yarışır.

2-Aynı kuralın tersi melanin (yeşil) kuşlar için geçerlidir. Ancak, yeşillerde kuyruk başlangıcında kalan ve gövdenin bitimine denk gelen alandaki belli belirsiz sarı (lipokrom) pigmentasyon kabul edilebilir.
3-Her ne olursa olsun beyaz leke taşıyan kuşlar beyaz kategorisinde yarıştırılır.
4-Aynı kural kula kuşlar için de geçerlidir.
5-Lipokrom ahraç kuştan kasıt kuşun %50’sinden fazlasının lipokrom (sarı) olmasıdır.
6-Eğer kuşun %50’sinden fazlası melanin (yeşil) renkli ise kuş “Melanin Ahraç” kategorilerinde yarışır.
7-Kula, Beyaz ve Düz Yeşil kategorilerinde aksi belirtilmediği sürece erkek ve dişiler beraber yarışacaktır.